​​Det er problemer med visning av nye og/eller endrede preparatomtaler i Legemiddelsøk. Benytt den nye EU-databasen Union Product Database (UPD) for å se oppdatert preparatomtale for veterinære legemidler godkjent i sentral prosedyre.

I Legemiddelsøk har Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tidligere lenket til publiserte preparatomtaler som ligger på nettstedet til europeiske legemiddelmyndigheter (EMA).

EMA har flyttet publisering av preparatomtaler for veterinære legemidler til den nye EU-databasen Union Product Database (UPD). Det betyr at preparatomtaler fremover kun blir oppdatert i UPD. Dette medfører at noen av lenkene i Legemiddelsøk kan vise manglende og/eller utdatert preparatomtale for legemidler som nylig har fått markedsføringstillatelse eller som nylig har fått en oppdatering. Det er derfor viktig at UPD benyttes for informasjon om preparatomtalen for veterinærpreparater godkjent i sentral prosedyre. Preparater godkjent i sentral prosedyre har markedsføringstillatelses-nummer som ser slik ut: EU/2/XX/XXX/XXX.

Slik finner du riktig preparatomtale

Du kan søke etter preparater på UPD sine nettsider​. Disse nettsidene er dessvrre ikke så brukervennlige. DMP har derfor laget en oversikt over samtlige preparater hvor oppdatert produktinformasjonen ikke finnes i Legemiddelsøk.


​Hvis preparatet ikke er i denne listen, kan Legemiddelsøk benyttes.

Søk opp preparatet du er ute etter og trykk på UPD-URL for å komme direk​te til preparat-​siden i UPD. Nederst på preparat-siden finnes produktinformasjon på alle språk. 

Vær oppmerksom på at preparat-siden det lenkes til kan være for en annen legemiddelform eller styrke enn den du er ute etter. Dette kan du se bort fra fordi preparatomtaler for legemidler godkjent i sentral prosedyre har alle legemiddelformer og styrker samlet i ett og​​ samme dokument.

Ved problemer i UPD vennligst ta kontakt med UPD.NoMA@dmp.no.​​​​

Andre godkjenningsprosedyrer ikke berørt


Veterinære preparater som er godkjent i andre godkjenningsprosedyrer (nasjonal,​ gjensidig anerkjennende og desentralisert prosedyre) er oppdatert i Legemiddelsøk. ​​


Gjelder også Felleskatalogen

Felleskatalogen får levert lenke til produktinformasjon hos EMA via DMP​. Det vil si at samme problem gjelder for visning av produktinformasjon hos Felleskatalogen for de berørte preparatene.​