​183 markedsførte preparater fikk nye ATC-koder fra den 1.1.2021. Endringene gjelder innenfor gruppene proteinkinasehemmere (tidligere ATC-gruppe L01XE, ny ATC-gruppe L01E) og anti-hiv-midler (tidligere ATC-gruppe J05AX og ny J05AJ).

Disse endringene må samordnes mellom ulike aktører som bruker ATC-systemet for legemiddelinformasjon, og er derfor ikke iverksatt i Norge ennå.

Så lenge man søker på virkestoffnavn eller preparatnavn i databasen, får dette ingen konsekvenser. Hvis man foretrekker å søke på ATC-kode, må den gamle ATC-koden (den som gjaldt før den 1.1.2021) benyttes for legemidler i de gruppene som er nevnt over.

Gå til søkesiden