Paxlovid (ritonavir/nirmatrelvir) har en midlertidig, fiktiv ATC-kode Z05AE8​9 som er til bruk for interaksjoner. Endelig ATC-kode vil bli oppdatert når denne foreligger fra WHO CC. ​​