Legemiddelsøk: Brukerveiledning og feilmeldinger

​​​​​​​​​​Kontakt oss​​​

Epost: ​​​

​​​15.04.2024: Legemiddelsøk er ustabilt, vi jobber med å få rettet feilen.​

​​Hvilke søkeuttrykk kan jeg benytte?​​

 • Du kan søke på handelsnavn, virkestoff, ATC-kode, varenummer, MT-innehaver, refusjonskode og sykdom/indikasjon på blå resept. Se liste over refusjonskoder.
 • Du kan benytte automatisk trunkering ved å sø​ke på deler av handels- og virkestoffnavn, men trunkeringstegnet * kan ikke brukes.

Standardinnstillingen er at legemiddelsøk viser legemidler som kan være i salg: Markedsførte, midlertidig utgåtte og avregistrerte
​siste tre måneder.​

​Hvilke legemidler vises i legemiddelsøk?

Legemiddelsøk viser preparater med følgende status: ​​

 • Markedsført (er i salg)
 • Godkjent, men ikke markedsført
 • Godkjent uten norsk produktinformasjon, ikke markedsført
 • Pallellimportert
 • Midlertidig utgått
 • Avregistrert/utgått (tilbake til 2008)
 • Apotekfremstilte legemidler med forhåndsgodkjent refusjon - vises kun under fanen "Refusjon"
 • Uregistrerte legemidler (krever godkjenningsfritak) med forhåndsgodkjent refusjon - vises kun under fanen "Refusjon".

I utgangspunktet vises legemidler som er i salg i Norge, det vil si de som er markedsført, midlertidig utgått eller avregistrert siste 3 måneder. Klikk på "Endre dine søkeinnstillinger" dersom du ønsker å finne flere eller andre legemidler.

Vær oppmerksom på at

 • visningsfiltrene "Originallegemidler/generika" inkluderer alle legemidler som ikke er parallellimportert, det vil si legemidler med søknadstypene Original, Generikum, Biotilsvarende og Bibliografisk. 
 • bare "masterpakningen" vises for parallellimporterte legemidler.
 • noen legemidler med status «Uten MT» vises dersom det foreligger særskilt vedtak.

Hvilken informasjon om legemidler vises i legemiddelsøk?

Lenke til preparatomtaler (SPC) vises for legemidler med følgende status:

 • Markedsført (i salg i Norge)
 • Avregistrert for mindre enn 3 måneder siden (kan være i salg i Norge)
 • Godkjent, men ikke markedsført ("Har MT")

Lenker til preparatomtaler fungerer slik: 

 • For legemidler godkjent i sentral prosedyre lenker legemiddelsøk til preparatomtaler som ligger lagret hos The European Medicines Agency (EMA).
 • For legemidler godkjent i andre prosedyrer lenker legemiddelsøk til Direktoratet for medisinske produkter (DMP) sin filserver. NB! For radiofarmaka vises engelske preparatomtaler.​​​

Øvrig informasjon som vises er:

 • Lenker til pakningsvedlegg i Felleskatalogen for markedsførte pakninger (med noen unntak, blant annet parallellimporterte legemidler).
 • Informasjon om regulatoriske forhold: Markedsføringsstatus, MT-dato, markedsføringsdato og innehaver av markedsføringstillatelse. For parallellimporterte legemidler vises eksportland.
 • ATC-koder og varenummer.
 • Informasjon om legemidlers pris, generisk byttbarhet og refusjonsstatus og refusjonsvilkår.
 • Informasjon om interaksjoner i henhold til fastsatte inklusjonskriterier.
 • Virkestoff med forhåndsgodkjent refusjon 
 • Informasjon om legemidler under særskilt overvåking - svart trekant.

Hva skal ikke vises i legemiddelsøk?

 • Kosttilskudd
 • Apotekfremstilte preparater uten forhåndsgodkjent refusjon  (slike preparater med refusjon vises under fanen "Refusjon").
 • Interaksjoner for legemidler til dyr
 • Preparatomtaler for legemidler som er avregistrert eller utgått for mer enn 3 måneder siden.
 • Pakningsvedlegg for legemidler som er ikke markedsført, parallellimportert, midlertidig utgått, eller avregistrert/utgått for mer enn 3 måneder siden.
 • Ompakkede endoser fra originalpreparater til bruk i institusjon; disse mangler pris og refusjon og har varenummer som uregistrerte pakninger.​

Hva vises foreløpig ikke i legemiddelsøk?

Direktoratet for medisinske produkter jobber med å tilby følgende informasjon som i dag ikke vises i legemiddelsøk:

 • Veterinære preparatomtaler for legemidler som brukes både til dyr og til mennesker og som er godkjent nasjonalt. 
 • Tilleggsinformasjon til legemiddelform, som blant annet inkluderer informasjon om smak.
 • "Kuttsats %" er et felt under trinnprisfanen. Dette feltet mangler data og er satt til "0" for alle legemidler.​​

I tillegg jobber vi med å forbedre visningen av legemidler med status Kontrollert VRS, Godkjent VRS og Kan prisbehandles.​

Preparatomtaler i pdf-format

Direktoratet for medisinske produkter har gått over fra html- til pdf-format. Omleggingen vil i større grad sikre at preparatomtalene er korrekte og oppdaterte. Den nye løsningen betyr dessuten en stor arbeidsbesparelse for DMP.​
Mange av preparatomtalene hentes i pdf-format fra The European Medicines Agency, og DMP kan ikke endre dette formatet.​​​

Ikke oppdatert pakningsvedlegg?
Legemiddelsøk lenker til pakningsvedlegg i Felleskatalogen, som er en privateid publikasjon. Produsenten har ansvar for å sende oppdatert pakningsvedlegg til Felleskatalogen.​​