Legemiddelsøk: Brukerveiledning og feilmeldinger

​​

Hvilke søkeuttrykk kan jeg benytte?​​

 • Du kan søke på handelsnavn, virkestoff, ATC-kode, varenummer, MT-innehaver, refusjonskode og sykdom/indikasjon på blå resept. Se liste over refusjonskoder.
 • Du kan benytte automatisk trunkering ved å søke på deler av handels- og virkestoffnavn, men trunkeringstegnet * kan ikke brukes.

Standardinnstillingen er at legemiddelsøk viser legemidler som kan være i salg: Markedsførte, midlertidig utgåtte og avregistrerte siste tre måneder.

Hvilke legemidler vises i legemiddelsøk?

Legemiddelsøk viser preparater med følgende status: ​​

 • Markedsført (er i salg)
 • Godkjent, men ikke markedsført
 • Godkjent uten norsk produktinformasjon, ikke markedsført
 • Pallellimportert
 • Midlertidig utgått
 • Avregistrert/utgått (tilbake til 2008)
 • Apotekfremstilte legemidler med forhåndsgodkjent refusjon - vises kun under fanen "Refusjon"
 • Uregistrerte legemidler (krever godkjenningsfritak) med forhåndsgodkjent refusjon - vises kun under fanen "Refusjon".
 • Ompakkede endoser fra originalpreparater til bruk i institusjon; disse mangler pris og refusjon og har varenummer som uregistrerte pakninger.

I utgangspunktet vises legemidler som er i salg i Norge, det vil si de som er markedsført, midlertidig utgått eller avregistrert siste 3 måneder. Klikk på "Endre dine søkeinnstillinger" dersom du ønsker å finne flere eller andre legemidler.

Vær oppmerksom på at

 • visningsfiltrene "Originallegemidler/generika" inkluderer alle legemidler som ikke er parallellimportert, det vil si legemidler med søknadstypene Original, Generikum, Biotilsvarende og Bibliografisk. 
 • bare "masterpakningen" vises for parallellimporterte legemidler.
 • noen legemidler med status «Uten MT» vises dersom det foreligger særskilt vedtak.

Hvilken informasjon om legemidler vises i legemiddelsøk?

Lenke til preparatomtaler (SPC) vises for legemidler med følgende status:

 • Markedsført (i salg i Norge)
 • Avregistrert for mindre enn 3 måneder siden (kan være i salg i Norge)
 • Godkjent, men ikke markedsført ("Har MT")

Lenker til preparatomtaler fungerer slik: 

 • For legemidler godkjent i sentral prosedyre lenker legemiddelsøk til preparatomtaler som ligger lagret hos The European Medicines Agency (EMA).
 • For legemidler godkjent i andre prosedyrer lenker legemiddelsøk til Legemiddelverkets egen filserver. NB! For radiofarmaka vises engelske preparatomtaler.

Øvrig informasjon som vises er:

 • Lenker til pakningsvedlegg i Felleskatalogen for markedsførte pakninger (med noen unntak, blant annet parallellimporterte legemidler).
 • Informasjon om regulatoriske forhold: Markedsføringsstatus, MT-dato, markedsføringsdato og innehaver av markedsføringstillatelse. For parallellimporterte legemidler vises eksportland.
 • ATC-koder og varenummer.
 • Informasjon om legemidlers pris, generisk byttbarhet og refusjonsstatus og refusjonsvilkår.
 • Informasjon om interaksjoner i henhold til fastsatte inklusjonskriterier.
 • Virkestoff med forhåndsgodkjent refusjon 
 • Informasjon om legemidler under særskilt overvåking - svart trekant.

Hva skal ikke vises i legemiddelsøk?

 • Kosttilskudd
 • Apotekfremstilte preparater uten forhåndsgodkjent refusjon  (slike preparater med refusjon vises under fanen "Refusjon").
 • Interaksjoner for legemidler til dyr
 • Preparatomtaler for legemidler som er avregistrert eller utgått for mer enn 3 måneder siden.
 • Pakningsvedlegg for legemidler som er ikke markedsført, parallellimportert, midlertidig utgått, eller avregistrert/utgått for mer enn 3 måneder siden.

Hva vises foreløpig ikke i legemiddelsøk?

Legemiddelverket jobber med å tilby følgende informasjon som i dag ikke vises i legemiddelsøk:

 • Veterinære preparatomtaler for legemidler som brukes både til dyr og til mennesker og som er godkjent nasjonalt. 
 • Tilleggsinformasjon til legemiddelform, som blant annet inkluderer informasjon om smak.

I tillegg jobber vi med å forbedre visningen av legemidler med status Kontrollert VRS, Godkjent VRS og Kan prisbehandles.​

Preparatomtaler i pdf-format

Legemiddelverket har gått over fra html- til pdf-format. Omleggingen vil i større grad sikre at preparatomtalene er korrekte og oppdaterte. Den nye løsningen betyr dessuten en stor arbeidsbesparelse for Legemiddelverket.
Mange av preparatomtalene hentes i pdf-format fra The European Medicines Agency, og Legemiddelverket kan ikke endre dette formatet.

Ikke oppdatert pakningsvedlegg?
Legemiddelsøk lenker til pakningsvedlegg i Felleskatalogen, som er en privateid publikasjon. Produsenten har ansvar for å sende oppdatert pakningsvedlegg til Felleskatalogen.

Feil med lenker til preparatomtaler i Felleskatalogen (15.09.16)

Det har skjedd en feil som gjør at lenker til preparatomtaler ikke er blitt oppdatert hos våre samarbeidpartnere etter at Legemiddelsøk ble flyttet til et eget nettsted. Det innebærer blant annet at Felleskatalogen ikke viser riktige lenker til preparatomtalene. Feilen blir rettet 13. oktober. Legemiddelverket beklager det inntrufne.