Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
19 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av aripiprazol. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4 må man regne med at konsentrasjonen av aripiprazol kan synke med 60-80 %.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av aripiprazol og aktiv metabolitt (anslagsvis 60-80%), økt risiko for mangelfull effekt. Interaksjonsgraden med rifapentin og rifabutin er ikke studert. Også rifapentin og rifabutin vil forventes å redusere konsentrasjonen, men i mindre grad enn med rifampicin. Generelt sett er rifampicin den kraftigste induktoren, deretter kommer rifapentin, mens rifabutin er den svakeste induktoren av de tre. Som et eksempel er det vist at konsentrasjonen av indinavir reduseres med ca. 90 % ved samtidig bruk av rifampicin, at den reduseres med ca. 70 % ved samtidig bruk av rifapentin (daglig dosering), og at den reduseres med 30-40 % samtidig bruk av rifabutin. Siden den induserende effekten av rifapentin er doseavhengig, vil dosering for eksempel en gang hver tredje dag eller en gang ukentlig vil gi en lavere påvirkning enn daglig dosering.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av aripiprazol og aktiv metabolitt (anslagsvis 60-70%), økt risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tasGjelder ikke klozapin og i liten grad kvetiapin.Gjensidig nedsatt effekt.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av aripiprazol og aktiv metabolitt (anslagsvis 60-70%), økt risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tasGjelder ikke klozapin og i liten grad kvetiapin.Gjensidig nedsatt effekt. Risikoen er størst ved bruk av risperidon og paliperion (som i utgangspunktet bør unngås), liten til ubetydelig ved bruk av kloapzpin og kvetiapin, og moderat ved bruk av øvrige annengngenerasjons antipsykotika.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av aripiprazol og aktiv metabolitt (60-70% i interaksjonsstudier med enzyminduktoren karbamazepin), risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av aripiprazol og aktiv metabolitt (60-70% i interaksjonsstudier), økt risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tasGjelder spesielt antipsykotika med sederende effekter.Økt risiko for sedasjon/CNS-depresjon, fremfor alt i kombinasjon med sederende antipsykotika. Det kan også være en økt risiko for hypotensjon og ekstrapyramidale bivirkninger ved kombinasjon med antipsykotika der disse bivirkningene er vanligst. Mulig økt risiko for toksisitet av antipsykotika.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol (kanskje inntil 40-50 % basert på data med kraftige CYP2D6-hemmere)
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol (kanskje inntil 40-50 % basert på data med kraftige CYP2D6-hemmere)
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol (kanskje inntil 40-50 % basert på data med kraftige CYP2D6-hemmere)
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol (kanskje inntil 40-50 % basert på data med kraftige CYP2D6-hemmere)
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol (kanskje inntil 40-50 % basert på data med kraftige CYP2D6-hemmere)
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol (kanskje inntil 40-50 % basert på data med kraftige CYP2D6-hemmere)
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripirazol (ca. 50 % i interaksjonsstudie).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol (50 % for summen av aripiprazol og aktiv metabolitt)