Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Dopa og dopaderivater - N04BA
Annengenerasjons antipsykotika - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder ikke klozapin og i liten grad kvetiapin.

Klinisk konsekvens
Gjensidig nedsatt effekt. Risikoen er størst ved bruk av risperidon og paliperion (som i utgangspunktet bør unngås), liten til ubetydelig ved bruk av kloapzpin og kvetiapin, og moderat ved bruk av øvrige annengngenerasjons antipsykotika.

Interaksjonsmekanisme
Annengenerasjons antipsykotika blokkerer de dopaminreseptorene som levodopa (dopamin) stimulerer (motsatte farmakodynamiske mekanismer).

Dosetilpasning
Ikke aktuelt.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten følges opp nøye med tanke på forverring både av parkinson-symptomene og av de psykiske symptomene.

Legemiddelalternativer
Klozapin har praktisk talt ikke, og kvetiapin har i liten grad ekstrapyramidale (parkinson-liknende) bivirkninger.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Fernandez HH et al. Treatment of psychosis in Parkinson's disease. Drug Saf 2003; 26: 643-59.

Leucht S et al. Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis- Lancet 2013; 282: 951-62