Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
22 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abirateron (50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abirateron (50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abirateron (50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt effekt.
Bør unngåsDen økte risikoen for frakturer og den økte dødeligheten er vist når de to midlene også er kombinert med prednison eller prednisolon.Økt risiko for frakturer og økt dødelighet (basert på data fra en randomisert klinisk studie).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abirateron (inntil 50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abirateron (50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abirateron (50-60 % vist med rifampicin) med nedsatt effekt som resultat. Interaksjonsgraden med rifapentin og rifabutin er ikke studert. Også rifapentin og rifabutin vil forventes å redusere konsentrasjonen, men i mindre grad enn med rifampicin. Generelt sett er rifampicin den kraftigste induktoren, deretter kommer rifapentin, mens rifabutin er den svakeste induktoren av de tre. Som et eksempel er det vist at konsentrasjonen av indinavir reduseres med ca. 90 % ved samtidig bruk av rifampicin, at den reduseres med ca. 70 % ved samtidig bruk av rifapentin (daglig dosering), og at den reduseres med 30-40 % samtidig bruk av rifabutin. Siden den induserende effekten av rifapentin er doseavhengig, vil dosering for eksempel en gang hver tredje dag eller en gang ukentlig vil gi en lavere påvirkning enn daglig dosering.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abirateron (50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abirateron (50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abirateron (50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt effekt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av atomoksetin
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av perfenazin (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Hemmet omdannelse fra kodein til morfin, mulig nedsatt effekt av kodein
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av abirateron (inntil 50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt effekt.
Forholdsregler bør tas Hemmet omdannelse fra tramadol til aktiv metabolitt, mulig nedsatt effekt av tramadol
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av nortriptylin (usikkert hvor stor effekten vil bli, men svært kraftige hemmere av CYP2D6 kan øke konsentrasjonen av nortriptylin til den 4-6 -dobbelte).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av abirateron (inntil 50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt effekt.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av abirateron (inntil 50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt effekt.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av abirateron (inntil 50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt effekt.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av abirateron (inntil 50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt effekt.
12