Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
8 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsDen økte risikoen for frakturer og den økte dødeligheten er vist når de to midlene også er kombinert med prednison eller prednisolon.Økt risiko for frakturer og økt dødelighet (basert på data fra en randomisert klinisk studie).
Forholdsregler bør tas Hemmet omdannelse fra kodein til morfin, mulig nedsatt effekt av kodein
Forholdsregler bør tas Hemmet omdannelse fra tramadol til aktiv metabolitt, mulig nedsatt effekt av tramadol
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metoprolol (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av atomoksetin
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av nortriptylin (usikkert hvor stor effekten vil bli, men svært kraftige hemmere av CYP2D6 kan øke konsentrasjonen av nortriptylin til den 4-6 -dobbelte).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av perfenazin (usikkert omfang).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av amitriptylin