Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Fentanyl - Se substanser
MAO-hemmere, uselektive - N06AF

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Risiko for alvorlige sentralnervøse bivirkninger, inklusive serotonergt syndrom.

Interaksjonsmekanisme
Både fentanyl og MAO-hemmere øker serotonerg aktivitet. Siden MAO blokkeres ireversibelt, bør bruk av fentanyl også hvis mulig unngås i to uker etter avsluttet behandling med MAO-hemmeren.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Tramadol og petidin har også serotonerge effekter og bør unngås. Morfin og fentanylanaloger som alfentanil, sufenatnil og remifentanil har ikke serotonerge effekter.

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
Noble WH, Baker A. MAO inhibitors and coronary artery surgery: a patient death. Can J Anaesth 1992; 39: 1061–6.

Insler SR, Kraenzler EJ, Licina MG et al. Cardiac surgery in a patient taking monoamine oxidase inhibitors: an adverse fentanyl reaction. Anesth Analg 1994; 78: 593–7.