Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Klopidogrel - B01AC04
Acetylsalisylsyre, lavdose - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
På visse indikasjoner er kombinasjonsbehandling påkrevet og det vil i disse tilfellene være forbundet med høy risiko for blodpropp å avslutte behandlingen med ett av midlene.

Klinisk konsekvens
Økt risiko for blødning (inntil en fordobling i risikoen, størst risikoøkning for ventrikkelblødning, men også økt risiko for andre typer blødning). Hvis indikasjonen for kombinasjonsbehandling er veldokumentert, oppveier imidlertid fordelene med kombinasjonen (i form av redusert risiko for blodpropp) den økte blødningsrisikoen. I en del situasjoner er kombinasjonsbehandling absolutt påkrevet.

Interaksjonsmekanisme
Additive farmakodynamiske effekter.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Det bør vurderes om pasienten bør få tilskudd av protonpumpehemmer profylaktisk, ikke minst hvis risikoen for magesår ellers er forhøyet. (Obs. Siden protonpumpehemmere kan interagere med klopidogrel, bør pantoprazol foretrekkes i disse tilfellene).

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Diener H-C, Bogousslavsky J, Brass LM et al. Aspirin and clopidogrel compared with clopidogrel alone after recent ischaemic stroke or transient ischaemic attack in high-risk patients (MATCH): randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2004; 364: 331–7.

Bhatt DL, Fox KAA, Hacke W et al. Clopidogrel and aspirin versus aspirin alone for the prevention of atherothrombotic events. N Engl J Med 2006; 354: 1706–17.

Hallas J, Dall M, Andries A et al. Use of single and combined antithrombotic therapy and risk of serious upper gastrointestinal bleeding: population based case-control study. BMJ 2006; 333: 726.

Connolly S, Pogue J, Hart R et al. Clopidogrel plus aspirin versus oral anticoagulation for atrial fibrillation in the Atrial fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for prevention of Vascular Events (ACTIVE W): a randomised controlled trial. Lancet 2006; 367: 1903–12.

Bowry AD et al. Meta-analysis of the efficacy and safety of clopidogrel plus aspirin as compared to antiplatelet monoterapy. Am J Cardiol 2008; 101: 960-6.