Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

NSAIDs, konvensjonelle - Se substanser
Acetylsalisylsyre, lavdose - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt risiko for magesår og -blødning. I størrelsesorden en fordobling av risikoen er rapportert i epidemiologiske studier. Risikoøkningen har størst betydning når den absolutte bakgrunnsrisikoen er høy, som hos eldre individer. I tillegg kan NSAIDs gi en mulig nedsatt platehemmende effekt av acetylsalisylsyre (data er motstridende, randomiserte og kontrollerte kliniske studier mangler, og det er usikkert om effekten i så fall kun eksisterer for ibuprofen og eventuelt også for naproksen, eller om det er en gruppeeffekt som gjelder alle konvensjonelle NSAIDs).

Interaksjonsmekanisme
Effekten på magesår og -blødning er en additiv farmakodynamisk effekt. Mekanismen bak en eventuelt nedsatt platehemmende effekt er trolig en farmakodynamisk interaksjon på trombocyttnivå.

Dosetilpasning
Hos eldre bør kombinasjonen bare brukes når det er en klar indikasjon for behandling med et NSAID. Hos yngre er kombinasjonen med tanke på magesår og -blødning trolig lite risikabel. Det er uklart hvilke forholdsregler som eventuelt bør tas med tanke på den mulig nedsatte platehemmende effekten av acetylsalisylsyre som NSAIDs kan forårsake. Ved sporadisk bruk av NSAIDs vil risikoen trolig være klinisk insignifikant. Før langtidsbruk med NSAIDs bør all risiko tas med i en totalvurdering av hvorvidt det er riktig å bruke NSAIDs på denne måten.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Paracetamol. Lokalbehnadling med NSAIDs.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Weil J, Colin-Jones D, Langman M et al. Prophylactic aspirin and risk of peptic ulcer bleeding. BMJ 1995; 310: 827–30.

Sørensen HT, Mellemkjær L, Blot WJ et al. Risk of upper gastrointestinal bleeding associated with use of low-dose aspirin. Am J Gastroenterol 2000; 95: 2218–24.

Renda G, Tacconelli S, Capone ML et al. Celecoxib, ibuprofen, and the antiplatelet effect of aspirin in patients with osteoarthritis and ischemic heart disease. Clin Pharmacol Ther 2006; 80: 264–74.

Gladding PA, Webster MWI, Farrell HB et al. The antiplatelet effect of six non-steroidal anti-inflammatory drugs and their pharmacodynamic interaction with aspirin in healthy volunteers. Am J Cardiol 2008; 101: 1060–3.

Cryer B, Berlin RG, Cooper SA et al. Double-blind, randomized, parallel, placebo-controlled study of ibuprofen effects on thromboxane B2 concentrations in aspirin-treated healthy adult volunteers. Clin Ther 2005; 27: 185–91.

MacDonald TM, Wei L. Effect of ibuprofen on cardioprotective effect of aspirin. Lancet 2003; 361: 573-4.

Patel TN,Goldberg KC. Use of aspirin and ibuprofen compared with aspirin alone and the risk of myocardial infarction. Arch Intern Med 2004; 164: 852-6.

Capone ML et al. Pharmacodynamic interaction of naproxen with low-dose aspirin in healthy subjects. J Am Coll Cardiol 2005; 45: 1295-1301.