Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Warfarin - B01AA03
Acetylsalisylsyre, lavdose - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt blødningsrisiko (1,5-2,5 ganger) med uforandret INR.

Interaksjonsmekanisme
Farmakodynamisk. Acetylsalisylsyre hemmer blodplateplateaggregasjonen mens warfarin hemmer koagulasjonssystemet.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Kombinasjonen bør bare brukes når det er en klar indikasjon for begge midlene og det vurderes at nytten overstiger risikoen hos den aktuelle pasienten (mest aktuelt for pasienter med kunstige hjerteklaffer og en høy risiko for blodpropp). Doser på over 75 mg acetylsalisylsyre per dag bør ikke brukes. Ved atrieflimmer finnes det ikke klar evidens for at nytten overstiger risikoen. Blødningsrisikoen er høyere med kombinasjonen warfarin + acetylsalsylsyre enn med kombinasjonen warfarin + dipyridamol. Tilpasning av warfarindosen til en INR-verdi i det lavere terapeutiske området (2,0-2,5) kan være et alternativ hvis pasienten oplever blødninger. Forvørig bør pasient og lege være ekstra oppmerksom på mulige blåflekker og andre tegn på økt blødningsrisiko. Det bør vurderes å gi en protonpumphemmer i tillegg for å begrense risikoen for mageblødninger.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Rothberg MB, Celestin C, Fiore LD et al. Warfarin plus aspirin after myocardial infarction or the acute coronary syndrome: meta-analysis with estimates of risk and benefit. Ann Intern Med 2005; 143: 241–50.

Andreotti F, Testa L, Biondi-Zoccai GG et al. Aspirin plus warfarin compared to aspirin alone after acute coronary syndromes: an updated and comprehensive meta-analysis of 25,307 patients. Eur Heart J 2006; 27: 519–26.

Chesebro JH, Fuster V, Elveback LR et al. Trial of combined warfarin plus dipyridamole or aspirin therapy in prosthetic heart valve replacement: danger of aspirin compared with dipyridamole. Am J Cardiol 1983; 51: 1537–41.

Turpie AGG, Gent M, Laupacis A et al. A comparison of aspirin with placebo in patients treated with warfarin after heart-valve replacement. N Engl J Med 1993; 329: 524–9.

Little SH, Massel DR. Antiplatelet and anticoagulation for patients with prosthetic heart valves. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (4): CD003464.

Larson RJ, Fischer ES. Should aspirin be continued in patients started on warfarin? A systematic review and meta-analysis. J Gen Intern Med 2004; 19: 879–86.

Bhatt DL, Scheiman J, Abraham NS et al. ACCF/ACG/AHA 2008 Expert Consensus Document on Reducing the Gastrointestinal Risks of Antiplatelet Therapy and NSAID Use. A Report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus Documents. Circulation 2008; 118: 1894–909.