Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
41 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av nifedipin, økt risiko for bivirkninger. Basert på data med andre dihydropyrinianaloger med tilsvarende grad av førstepassasjemetabolisme, (felodipin, isradipin må man forvente at konsentrasjonen kan øke til det femdobbelte eller mer ved samtidig inntak av sterke hemmere av CYP3A4.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av nifedipin (gjennomsnittlig 70-90% i interaksjonsstudier), økt risiko for terapisvikt. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Adalat.
Bør unngås Økt konsentrasjon av nifedipin, økt risiko for bivirkninger. Basert på data med andre dihydropyrinianaloger med tilsvarende grad av førstepassasjemetabolisme, (felodipin, isradipin må man forvente at konsentrasjonen kan øke til det femdobbelte eller mer ved samtidig inntak av sterke hemmere av CYP3A4.
Bør unngås Økt konsentrasjon av nifedipin, økt risiko for bivirkninger. Basert på data med andre dihydropyrinianaloger med tilsvarende grad av førstepassasjemetabolisme, (felodipin, isradipin må man forvente at konsentrasjonen kan øke til det femdobbelte eller mer ved samtidig inntak av sterke hemmere av CYP3A4.
Bør unngås Økt konsentrasjon av nifedipin, økt risiko for bivirkninger. Basert på data med andre dihydropyrinianaloger med tilsvarende grad av førstepassasjemetabolisme, (felodipin, isradipin må man forvente at konsentrasjonen kan øke til det femdobbelte eller mer ved samtidig inntak av sterke hemmere av CYP3A4.
Bør unngås Økt konsentrasjon av nifedipin, økt risiko for bivirkninger. Basert på data med andre dihydropyrinianaloger med tilsvarende grad av førstepassasjemetabolisme, (felodipin, isradipin må man forvente at konsentrasjonen kan øke til det femdobbelte eller mer ved samtidig inntak av sterke hemmere av CYP3A4.
Bør unngås Økt konsentrasjon av nifedipin (inntil 100 %), risiko for blodtrykksfall (vist i kasuistikker).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av nifedipin (40-50 % i interaksjonsstudier, men basert på data med andre kraftige induktorer, kan man ikke utelukke en større effekt).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av nifedipin (ukjent omfang, men kan være betydelig), risiko for terapisvikt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av nifedipin, økt risiko for bivirkninger. Basert på data med andre dihydropyrinianaloger med tilsvarende grad av førstepassasjemetabolisme, (felodipin, isradipin) må man forvente at konsentrasjonen kan øke til det femdobbelte eller mer ved samtidig inntak av sterke hemmere av CYP3A4.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av nifedipin, økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av nifedipin, økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Økt konsentrasjon av nifedipin. Basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, er det grunn til å tro at konsentrasjonen kan bli mangedoblet.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av nifedipin, økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av nifedipin (anslagsvis 2-3 ganger basert på data med den moderat kraftige hemmeren diltiazem), økt risiko for bivirkninger (hjertebank, ankelødem, ansiktsrødme).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av nifedipin
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av nifedipin
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av nifedipin (2-3 ganger basert på data med nifedipin og diltiazem).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av nifedipin
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av nifedipin
123