Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Adagrasib - L01XX77
Nifedipin - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av nifedipin, økt risiko for bivirkninger. Basert på data med andre dihydropyrinianaloger med tilsvarende grad av førstepassasjemetabolisme, (felodipin, isradipin må man forvente at konsentrasjonen kan øke til det femdobbelte eller mer ved samtidig inntak av sterke hemmere av CYP3A4.

Interaksjonsmekanisme
Adagrasib hemmer metabolismen av nifedipin via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad. Dersom legemidlene likevel kombineres, må dosen av nifedipin anslagsvis reduseres til 1/5 av opprinnelig, eventuelt enda mindre, under nøye oppfølging av eventuelle bivirkninger og puls/blodtrykk.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Amlodipin blir også metabolisert via CYP3A4, men er mindre følsom enn andre dihydropyridiner overfor CYP3A4-hemming. For øvrig er ACE-hemmere og tiazider eksempler på antihypertensiva som ikke metaboliseres av CYP3A4.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Krazati

Tailor SA, et al. Peripheral edema due to nifedipine-itraconazole interaction: a case report. Arch Dermatol 1996;132:350-2

Neuvonen PJ, et al. Itraconazole interacts with felodipine. J Am Acad Dermatol 1995;33:134-5

Jalava KM, et al. Itraconazole greatly increases plasma concentrations and effects of felodipine. Clin Pharmacol Ther 1997;61:410-5