Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
19 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Risiko for kraftig hypotensjon. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for riociguat. Avanafil bør være seponert i minst 24 timer før oppstart med riociugat. Riociugat skal være seponert i minst 24 timer før oppstart med sildenafil.
Bør unngås Risiko for kraftig hypotensjon. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for riociguat.
Bør unngås Risiko for kraftig hypotensjon. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for riociguat. Vardenafil bør være seponert i minst 24 timer før oppstart med riociugat. Riociugat skal være seponert i minst 24 timer før oppstart med sildenafil.
Bør unngås Risiko for kraftig hypotensjon. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for riociguat. Sildenafil skal være seponert i minst 24 timer før oppstart med riociugat. Riociugat skal være seponert i minst 24 timer før oppstart med sildenafil.
Bør unngås Risiko for kraftig hypotensjon. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for riociguat. Tadalafil skal være seponert i minst 48 timer før oppstart med riociugat. Riociugat skal være seponert i minst 24 timer før oppstart med sildenafil.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av riociguat (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av riociguat (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av riociguat (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av riociguat (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av riociguat (2-3 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av riociruat (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av riociguat (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av riociugat (30-40 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av riociugat (30-40 %; vist for antacida).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av riociugat (30-40 %; vist for antacida).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av riociguat (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av riociguat (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av riociguat (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Ingen tiltak nødvendig Mulig risiko for blodtrykksfall ved samtidig inntak av alkohol. Jevnlig bruk av alkohol over tid kan føre til økt blodtrykk og motvirke den antihypertensive effekten av legemidlene.