Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Dipyridamol - B01AC07
Adenosin - C01EB10

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av adenosin (4-10 ganger), risiko for toksiske effekter.

Interaksjonsmekanisme
Usikker mekanisme. Muligens hemmer dipyridamol det intracellulære opptaket av adenosin slik at plasmakonsentrasjonen blir høyere.

Dosetilpasning
Adenosindosen bør reduseres med i størrelsesorden 75-90%.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Watt AH, Bernard MS, Webster J et al. Intravenous adenosine in the treatment of supraventricular tachycardia: a dose-ranging study and interaction with dipyridamole. Br J Clin Pharmacol 1986; 21: 227–30.

Lerman BB, Wesley RC, Belardinelli L. Electrophysiologic effects of dipyridamole on atrioventricular nodal conduction and supraventricular tachycardia. Role of endogenous adenosine. Circulation 1989; 80: 1536–43.

Biaggioni I, Onrot J, Hollister AS et al. Cardiovascular effects of adenosine infusion in man and their modulation by dipyridamole. Life Sci 1986; 39: 2229–36.

Conradson T-BG, Dixon CMS, Clarke B et al. Cardiovascular effects of infused adenosine in man: potentiation by dipyridamole. Acta Physiol Scand 1987; 129: 387–91.