Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
69 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for nefrotoksisitet, Mulig økt konsentrasjon av ciklosporin (motstridende data).
Bør unngås Økt konsentrasjon av takrolimus (inntil 60-80 ganger)
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av takrolimus (i gjennomsnitt 30-40 %; inntil 60 % i enkelttilfeller).
Bør unngås Økt konsentrasjon av takrolimus. Det må forventes av konsetrasjonen av takrolimus vil bli mangedoblet.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av takrolimus (gjennomsnittlig 70-80 % i interaksjonsstudie), terapisvikt må påregnes.
Bør unngås Økt konsentrasjon av takrolimus (gjennomsnittlig 4-5 ganger i interaksjonsstudie, økt risiko for bivirkninger)
Bør unngåsHvis ikke kombinasjonen kan unngås, må dosen av ciklosporin reduseres og pasienten følges svært nøye opp.Økt konsentrasjon av sirolimus (usikkert hvor stor effekten vil bli, men kanskje i størrelsesorden 4 ganger).
Bør unngås Økt konsentrasjon av takrolimus (i gjennomsnitt 10 ganger).
Bør unngås Takrolimus kan motvirke den immunstimulerende effekten av mifamurtid.
Bør unngås Økt konsentrasjon av takrolimus, økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av takrolimus, økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av takrolimus (inntil 60 % basert på data med det følsomme CYP3A4-substratet midazolam).
Bør unngås Økt konsentrasjon av takrolimus (inntil 4-5 ganger).
Bør unngås Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av takrolimus (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av takrolimus
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av takrolimus
Forholdsregler bør tas Risiko for nedsatt vaksinerespons ved bruk av inaktiverte vaksiner/vaksiner med rensede antigener.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av takrolimus
1234