Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
52 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av everolimus, økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av everolimus. Basert på data med andre hemmere av CYP3A4, kan konstentrasjonen forventes å øke i størrelsesorden 2-3 ganger). Produsenten av everolimus fraråder samtidig inntak.
Bør unngås Økt konsentrasjon av everolimus, økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av everolimus, økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av everolimus. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4, kan man regne med at konsentrajonen av everolmus vil synke med 50-80 %. Produsenten av everolimus fraråder samtidig inntak.
Bør unngåsHvis ikke kombinasjonen kan unngås, må dosen av everolimus reduseres og pasienten følges svært nøye opp.Økt konsentrasjon av everolimus (det er usikkert hvor stor effekten vil bli, men trolig betydelig, dvs. en flerdobling av everolimuskonsentrasjonen).
Bør unngås Økt konsentrasjon av everolmus (usikkert omfang, men trolig betydelig), økt risiko for bivirkninger/toksiske effekter. Kombinasjoner med tilsvarende følsomme substrater er kontraindisert i preparatomtalen til adagrasib.
Bør unngåsHvis ikke kombinasjonen kan unngås, må dosen av everolimus reduseres og pasienten følges svært nøye opp.Økt konsentrasjon av everolimus (usikkert hvor stor effekten vil bli, men kanskje i størrelsesorden 4-5 ganger).
Bør unngås Økt konsentrasjon av everolimus (gjennomsnittlig 15 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av everolimus, økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av everolimus (ekstremt kraftig effekt, trolig i størrelsesorden inntil 25-30 ganger), betydelig økt risiko for toksiske effekter.
Bør unngås Økt konsentrasjon av everolimus (gjennomsnittlig 4-5 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av everolimus, økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av everolmus (ukjent omfang).
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt konsentrasjon av everolmus (ukjent omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av everolimus (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av everolmus (ukjent omfang).
Forholdsregler bør tas Mulig økt konsentrasjon av everolimus (ukjent omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av everolmus (ukjent omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av everolimus (usikkert omfang), økt risiko for bivirkninger.
123