Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
11 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Forverret Parkinsons sykdom
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved inntak av digoksin tabletter, ikke ved bruk av mikstur eller injeksjonsvæskeMulig nedsatt konsentrasjon av digoksin (inntil 40 % reduksjon er beskrevet, den største nedgangen er sett ved inntak av "langsomt oppløsbare" digoksintabletter).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av atovakvon (50 %).
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroral bruk av dantrolen, ikke ved parenteral bruk.Økt absorpsjon av dantrolen (50-60 %)
Forholdsregler bør tas Forverret Parkinsons sykdom eller utvikling av parkinsonistiske bivirkninger av metoklopramid.
Forholdsregler bør tas Forverret Parkinsons sykdom eller utvikling av parkinsonistiske bivirkninger av metoklopramid.
Forholdsregler bør tas Nedsatt effekt av bromokriptin
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av ciklosporin (30 %)
Ingen tiltak nødvendig Økt risiko for ekstrapyramidale bivirkninger
Ingen tiltak nødvendig Økt risiko for ekstrapyramidale bivirkninger (vist for sertralin)
Ingen tiltak nødvendig Økt absorpsjon av paracetamol