Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Digoksin - C01AA05
Metoklopramid - A03FA01

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder bare ved inntak av digoksin tabletter, ikke ved bruk av mikstur eller injeksjonsvæske

Klinisk konsekvens
Mulig nedsatt konsentrasjon av digoksin (inntil 40 % reduksjon er beskrevet, den største nedgangen er sett ved inntak av "langsomt oppløsbare" digoksintabletter).

Interaksjonsmekanisme
Metoklopramid øker passasjen av digoksin gjennom tarmen. Ved bruk av digoksin kaspler eller tabletter som løses raskt opp vil denne effekten være beskjeden, men ved bruk av digoksintabletter som løser seg opp langsommere kan man risikere at tabletten passerer gjennom tarmen før alt virkestoff er avgitt.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med serumkonsentrasjonsmålinger av digoksin og digoksindosen juseteres etter dette.