Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Flutikasonpropionat - Se substanser
Ritonavir - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Flutikasonpropionat kan gis ved behandling med Paxlovid for covid-19, men bør unngås ved langtidsbehandling med ritonavir.

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av flutikason (inntil 350 ganger økning er beskrevet ved bruk av flutikasonpropionat nesespray kombinert med ritonavir). Det finnes en lang rekke kasuistikker der systemiske glukokortikoideffekter er beskrevet, inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon ved kombinert bruk i mer enn 2 uker.

Interaksjonsmekanisme
Ritonavir hemmer metabolismen av flutikasonpropionat via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør unngås ved langtidsbehandling med ritonavir på grunn av kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Kombinasjonen kan gis ved behandling med Paxlovid i 5 dager mot covid-19. Ved langtidsbehandling med ritonavir: Hvis kombinasjonen ikke kan unngås, bør pasienten følges nøye med tanke på bivirkninger av flutikason, spesielt systemiske glukokortikoideffekter, og en dosereduksjon av flutikason bør vurderes.