Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
9 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved inntak av perorale bisfosfonater, ikke ved intravenøs administrasjon.Nedsatt absorpsjon av perorale bisfosfonater.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved inntak av perorale bisfosfonater, ikke ved intravenøs administrasjon.Nedsatt absorpsjon av perorale bisfosfonater.
Forholdsregler bør tasGjelder bare preparatet Berocca, som inneholder kalsium og som tas peroralt. Gjelder også bare ved peroralt inntak av kinoloner, ikke ved intravenøs bruk.Nedsatt absorpsjon av perorale bisfosfonater.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroral bruk av bisfosfonater.Nedsatt absorpsjon av bisfosfonater (basert på studier med andre polyvalente kationer enn jern, ikke minst kalsium).
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak av sink og bisfosfonater.Nedsatt absorpsjon av bisfosfonater.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak av magnesium og bisfosfonater.Nedsatt absorpsjon av bisfosfonater.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak.Nedsatt absorpsjon av perorale bisfosfonater.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt bruk av bisfosfonater.Nedsatt absorpsjon av bisfosfonater.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved peroralt inntak av kalsium og bisfosfonater.Nedsatt absorpsjon av perorale bisfosfonater.