Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Kalsium (perorale preparater) - Se substanser
Bisfosfonater (perorale) - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder bare ved peroralt inntak av kalsium og bisfosfonater.

Klinisk konsekvens
Nedsatt absorpsjon av perorale bisfosfonater.

Interaksjonsmekanisme
Kalsium binder bisfosfonater i tarmen.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
Ifølge preparatomtalene for respektive bisfosfonater gjelder følgende: Samtlige bisfosfonater bør tas fastende på morgenen (i praksis medfører dette inntak mange timer etter forrige dose kalsium). Etter inntak av alendronat, risedronat eller ibandronat må det gå minst 30 minutter før inntak av kalsium. Etter inntak av klodronat må det gå minst 1 time før inntak av kalsium. Noen preparatomtaler/pakningsvedlegg for kalisumpreparater angir at kalsium må tas minst 1 time etter bisfosfonatet, andre angir at kalsium må tas minst 3 timer etter bisfosfonatet. Det gis dermed delvis motstridende informasjon i preparatomalene for bisfosfonatene og for kalsiumpreparatene. I praksis vil ofte det enkleste være å ta bisfosfonatet fastende på morgenen og kalsiumpreparatet på kvelden. Ved dosering av kalsium flere ganger daglig kan det tas midt på dagen og til kvelden.

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
SPC Fosamax

SPC Bonefos

SPC Bondronat

SPC Optinate

SPC Calcigran Forte

SPC Nycoplus Calcigran

Pakningsvedlegg Calcium-Sandoz