Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Antacida - Se substanser
Bisfosfonater (perorale) - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder ved peroralt inntak.

Klinisk konsekvens
Nedsatt absorpsjon av perorale bisfosfonater.

Interaksjonsmekanisme
Komponenter i syrenøytraliserende midler kompleksbinder bisfosfonater og begrenser derved absorpsjonen

Dosetilpasning
Et tidsforskjøvet inntak av preparatene er å fortrekke framfor doseøkning av bisfosfonat

Justering av doseringstidspunkt
Alendronat, risedronat og klodronat må tas minst 1 time før eller 2 timer etter de andre legemidlene, ibandronat må tas minst 1 time før eller 6 timer etter de andre legemidlene.

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Protonpumpehemmere og H2-reseptorantagonister påvirker ikke absorpsjonen av bisfosfonater

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Ogawa R, Echizen H. Clinically significant drug interactions with antacids: an update. Drugs. 2011 Oct 1;71(14):1839-64.