Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Lantanumkarbonat - V03AE03
Bisfosfonater (perorale) - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder bare ved inntak av perorale bisfosfonater, ikke ved intravenøs administrasjon.

Klinisk konsekvens
Nedsatt absorpsjon av perorale bisfosfonater.

Interaksjonsmekanisme
Lantankarbonat danner tungtløselige komplekser med bisfosfonater i tarmen.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
I følge produsentene av bisfosfonater, må alendronat, risedronat og klodronat må tas minst 1 time før eller 2 timer etter kalsiumrik maten, ibandronat må tas minst 1 time før eller 6 timer etter kalsiumrik mat. Det kan være rimelig å følge de samme forholdsreglene ved bruk av lantankanbonat, selv om produsenten av lantankanbonat sier at det må gå minst 2-3 timer mellom inntak av dette legemidet og andre legemidler som det kan danne kompleksbinding med.

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Fosrenol

SPC Fosamax

SPC Optinate

SPC Bonefos

SPC Bonviva