Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
37 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av alfentanil (6 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (bl.a. opiatindusert respirasjonsdepresjon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av alfentanil (50-60% i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (bl.a. opiatindusert respirasjonsdepresjon).
Forholdsregler bør tasGjelder ved dosering av flukonazol oftere enn en gang i uken, og ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av alfentanil (50-100% i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (bl.a. opiatindusert respirasjonsdepresjon).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av alfentanil (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt effekt av opioider.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av alfentanil
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av alfentanil (ukjent omfang, men kan være betydelig).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av alfentanil.
Forholdsregler bør tas Økt blodtrykkssenkende effekt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av alfentanil (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av alfentanil
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av alfentanil
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av alfenatinil (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av alfentanil (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av alfentanil
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av alfentanil
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av alfentanil
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av alfentanil
Forholdsregler bør tas Økt blodtrykkssenkende effekt
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av alfentanil.
12