Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Alkohol - Se substanser
Metronidazol - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Mulig risiko for intoleransesyndrom (disulfiramlignende). Symptomene kan være ubehagelige, men er ikke farlige.

Interaksjonsmekanisme
Metronidazol kan muligens hemme enzymet acetaldehyd dehydrogenase, som metaboliserer acetaldehyd til eddiksyre. I tillegg kan også hemming av andre enzymer være involvert. Både mekanismen bak og hvor stor risikoen for klinisk påvirkning er, er omdiskutert. Frekvensen av klinisk påvirkning har variert mellom 0 % og 100 % i ulike studier.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør som hovedregel anfebales å unngå inntak av alkohol under pågående behandling med metronidazol. Likevel er det mye som tyder på at effekten er doseavhengig og at risikoen for symptomer ved små inntak er ubetydelig. Eventuelt kan pasienten prøve seg forsiktig fram med små mengder alkohol. De fleste preparatomtalene for metronidazol fraråder samtidig bruk av alkohol.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Sansoy OM. Evaluation of metronidazole in the treatment of alcoholism. A comprehensive three-year study comprising 60 cases. Rocky Mtn Med J 1970; 67: 43–7.

Channabasavanna SM, Kaliaperumal VG, Mathew G et al. Metronidazole in the treatment of alcoholism: a controlled trial. Indian J Psychiatry 1979; 21: 90–3.

Krulewitch CJ. An unexpected adverse drug effect. J Midwifery Womens Health 2003; 48: 67–8.

Penick SB, Carrier RN, Sheldon JB. Metronidazole in the treatment of alcoholism. Am J Psychiatry 1969; 125: 1063–6.

Gelder MG, Edwards G. Metronidazole in the treatment of alcohol addiction: a controlled trial. Br J Psychiatry 1968; 114: 473–5.

Visapää J-P, Tillonen JS, Kaihovaara PS, Salaspuro MP. Lack of disulfiram-like reaction with metronidazole and ethanol. Ann Pharmacother 2002; 36: 971–4.

Williams CS, Woodcock KR. Do ethanol and metronidazole interact to produce a disulfiram-like reaction? Ann Pharmacother 2000; 34: 255–7.

Fjeld H, Raknes G. Er det virkelig farlig å kombinere metronidazol og alkohol? Tidsskr Nor Legeforen 2014; 17: 1661-3.