Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Warfarin - B01AA03
Alkohol - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Små engangsinntak av etanol påvirker i regelen ikke effekten av warfarin. Ved gjentatte inntak av alkohol er det beskrevet både nedsatt og økt konsentrasjon av warfarin, med nedsatt eller økt INR . Ved større inntak kan etanol gi en viss blødningsrisiko i seg selv. Ved leversykdom øker risikoen for ugunstige effekter av kombinasjonen ytterligere.

Interaksjonsmekanisme
Inntak av etanol over tid kan føre til enzyminduksjon som vil påvirke både metabolismen av warfarin og metabolismen av koagulasjonsfaktorer i leveren. I tillegg kan andre innholdsstoffer i alkoholholdige drikkevarer (øl, vin) tenkes å påvirke INR, men mekanismene her er uklare.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
Det er ingenting i veien for å drikke alkohol i små mengder (1-2 alkoholenheter per dag) med tanke på evntuelle inteaksjoner med warfarin. Pasienter med store inntak av alkohol over tid, eller med nedsatt leverfunksjon, bør følges opp med gjentatte INR-målinger.

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Karlson B, Leijd B, Hellström A. On the influence of vitamin K-rich vegetables and wine on the effectiveness of warfarin treatment. Acta Med Scand 1986; 220: 347–50.

O’Reilly RA. Lack of effect of fortified wine ingested during fasting and anticoagulant therapy. Arch Intern Med 1981; 141: 458–9.

Havrda DE, Mai T, Chonlahan J. Enhanced antithrombotic effect of warfarin associated with low-dose alcohol consumption. Pharmacotherapy 2005; 25: 303–7.

Shalansky S, Lynd L, Richardson K et al. Risk of warfarin-related bleeding events and supratherapeutic international normalized ratios associated with complementary and alternative medicine: a longitudinal analysis. Pharmacotherapy 2007; 27: 1237–47.

Fihn SD, McDonell M, Martin D et al. Risk factors for complications of chronic anticoagulation: a multicenter study. Ann Intern Med 1993; 118: 511–20.