Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Amoksicillin - Se substanser
Allopurinol - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt risiko for allergiske hudreaksjoner (vist for ampicillin og amoksicillin, for amoksicillin for eksempel 6-8 % ved bruk av amoksicillin alene; 14-22 % når pasienten også bruker allprurinol).

Interaksjonsmekanisme
Additive farmakodynamiske effekter.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør informeres om den økte risikoen for hudutslett og å kontakte lege hvis dette oppstår.

Legemiddelalternativer
Det er usikkert om dette er en risiko som gjelder for alle penicilliner, bare gruppen aminopenicilliner, eller kun ampicillin og amoksicillin. Eventuelt valg av annet antibiotikum må foretas på individuelt grunnlag.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Boston Collaborative Drug Surveillance Programme. Excess of ampicillin rashes associated with allopurinol or hyperuricemia. N Engl J Med 1972; 286: 505–7.

Jick H, Porter JB. Potentiation of ampicillin skin reactions by allopurinol or hyperuricemia. J Clin Pharmacol 1981; 21: 456–8.