Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Merkaptopurin - L01BB02
Allopurinol - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt serumkonsentrasjon merkaptopurin (gjennomsnittlig 4-5 ganger i interakasjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (benmargsdepresjon).

Interaksjonsmekanisme
Allopurinol hemmer metabolisme av merkaptopurin.

Dosetilpasning
Dosebehovet av merkaptopurin vil anslagsvis være 60-80% lavere i kombinasjon med allopurinol. Interaksjonsgrad vil variere mye og blodverdier bør monitoreres nøye.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Ingen åpenbare.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Zazgornik J, et al. Increased danger of bone marrow damage in simultaneous azathioprine-allopurinol therapy. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1981;19:96-7

Brooks RJ, et al. Interaction of allopurinol with 6-mercaptopurine and azathioprine. Biomed Pharmacother 1982;36:217-22

Greif J, et al. [Life-threatening interaction between azathioprine and allopurinol]. Internist (Berl) 1985;26:717-9

Venkat Raman G, et al. Azathioprine and allopurinol: a potentially dangerous combination. J Intern Med 1990;228:69-71

Boyd IW. Allopurinol-azathioprine interaction. J Intern Med 1991;229:386

Bernstein LS. The interaction between allopurinol and azathioprine. J Intern Med 1993;233:426-7

el-Gamel A, et al. Effect of allopurinol on the metabolism of azathioprine in heart transplant patients. Transplant Proc 1998;30:1127-9

Kennedy DT, et al. Azathioprine and allopurinol: the price of an avoidable drug interaction. Ann Pharmacother 1996;30:951-4