Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
59 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol/østradiol, risiko for mangelfull antikonsepsjonseffekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol/østradiol (i gjennomsnitt 30 %).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon fremfor alt av gestagenkomponenten, risiko for mangelfull antikonsepsjonseffekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dasabuvir (50 %). Økt risiko for levertoksisitet.
Bør unngås Nedsatt antikonsepsjonseffekt, risiko for mellomblødninger og uønsket graviditet.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (gjennomsnittlig 50 % i interaksjonsstudier), nedsatt eller opphevet effekt av prevensjonsmiddelet.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (40-50%), også nedsatt konsentrasjoner av progestogenet. Kan føre til nedsatt effekt av prevensjonsmiddelet. Risiko for gjennombruddsblødninger og eventuelt også manglende graviditetsbeskyttende effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (gjennomsnittlig ca. 50 % i interaksjonsstudier) og av progestogenet, nedsatt eller opphevet effekt av prevensjonsmiddelet.
Bør unngåsGjelder ved topiramatdoser på over 200 mg/d.Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (minimale endringer ved topiramatdoser på under 200 mg/d, inntil 30 % ved topiramatdoser på 200 mg/d og mer).
Bør unngås Mulig nedsatt effekt av prevensjonsmidlet. Produsenten av lesinurad sier at man for sikkerhets skyld ikke bør stole på hormonelle prevesjonsmidler ved samtidig bruk av lesinurad.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (gjennomsnittlig ca. 50 % i interaksjonsstudier baser på data med enzyminduktoren karbamazepin) og av progestogenet, nedsatt eller opphevet effekt av prevensjonsmiddelet.
Bør unngås Mulig nedsatt effekt av p-piller.
Bør unngås Mulig nedsatt effekt av p-piller.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol/østradiol (inntil 60 % basert på data med det følsomme CYP3A4-substratet midazolam), risiko for mangelfull antikonsepsjonseffekt.
Bør unngås Økt risiko for kraftig forhøyede leverenzymverdier.
Bør unngåsGjelder når ivakaftor gis i kombinasjon med lumakaftor.Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (usikkert omfang).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol/østradiol, risiko for mangelfull antikonsepsjonseffekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (10-15 %), men i langt større grad av progestogenet (40-50 %; vist for gestoden).
Bør unngås Økt risiko for kraftig forhøyede leverenzymverdier.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (gjennomsnittlig ca. 50% i interaksjonsstudier) og av det tilhørende progestogenet, nedsatt eller opphevet effekt av prevensjonsmiddelet.
123