Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
8 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for perifer vasokonstriksjon og ergotisme.
Forholdsregler bør tas Økt serotonerg effekt; økt konsentrasjon av triptaner (gjelder rizatriptan, almotriptan, sumatriptan og zolmitriptan)
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt risiko for serotonerge bivirkninger.
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt risiko for serotonerge bivirkninger.
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt risiko for serotonerge bivirkninger.
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt risiko for serotonerge bivirkninger.
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt risiko for serotonerge bivirkninger.
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt risiko for serotonerge bivirkninger.