Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
44 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt sedasjon/CNS-depresjon og økt risiko for andre bivirkninger. Kombinasjonen er urasjonell sett i et farmakodynamisk perspektiv.
Bør unngås Økt sedasjon og risiko for respirasjonsdepresjon. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for natriumoksybat.
Bør unngås Økt sedasjon/CNS-depresjon, økt toleranse for opiater i etanolfrie perioder, evt. misbruksproblematikk. Hos pasienter som har brukt opioder over tid og kjenner sin egen reaksjon på bruken, finnes det ikke holdepunkter for at inntak av små mengder alkohol gir noen negative effekter.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av aktiv metabolitt av kodein, risiko for nedsatt analgetisk effekt av kodein (fremfor alt med tanke på at pasienter som bruker metadon allerede har utviklet opioidtoleranse).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive kodeinmetabolitten morfin, risiko for terapisvikt av kodeinbehandling (manglende analgetisk effekt).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive kodeinmetabolitten morfin, risiko for terapisvikt av kodeinbehandling (manglende analgetisk effekt).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive kodeinmetabolitten morfin (80-90 %), økt risiko for terapisvikt av kodeinbehandling (manglende smertedempning).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive kodeinmetabolitten morfin, risiko for terapisvikt av kodeinbehandling (manglende analgetisk effekt).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive kodeinmetabolitten morfin, risiko for terapisvikt av kodeinbehandling (manglende analgetisk effekt).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive kodeinmetabolitten morfin, økt risiko for terapisvikt av kodeinbehandling (manglende smertedempning).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive kodeinmetabolitten morfin, økt risiko for terapisvikt av kodeinbehandling (manglende smertedempning).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive kodeinmetabolitten morfin, risiko for terapisvikt av kodeinbehandling (manglende analgetisk effekt).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive kodeinmetabolitten morfin, risiko for terapisvikt av kodeinbehandling (manglende analgetisk effekt).
Forholdsregler bør tasGjelder esketamin brukt som nesespray (preparatet Spravato).Økt risiko for sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av morfin, økt risiko for terapisvikt av kodeinbehandling (manglende smertedempning).
Forholdsregler bør tasGjelder ved levomepromazindoser på 100 mg/døgn eller mer.Nedsatt konsentrasjon av morfin, økt risiko for terapisvikt av kodeinbehandling (manglende smertelinding); gjelder primært ved høye doser levomepromazin, dvs. 50-100 mg/d eller mer.
Forholdsregler bør tas Økt effekt og økte bivirkniger (sedasjon, CNS-depresjon) av opioider. (Data basert på dyrestudier).
Forholdsregler bør tas Nedsatt effekt av opioider
Forholdsregler bør tasGjelder ikke ved sporadisk kombinasjonsbruk. Merk for øvrig informasjon under "Monitorering".Økt risiko for CNS-depressive effekter, spesielt sedasjon og respirasjonsdepresjon.
Forholdsregler bør tasGjelder ved paracetmoldoser på 3 g/døgn eller mer over flere dager.Økt effekt av warfarin for paracetamol, økt INR. Ved bruk av paracetamol 1 g x 4 i 3-4 dager øker INR med i gjennomsnitt med 0,5 enheter; ingen klar effekt på INR ved bruk av paracetamol over kortere tid. Det er usikkert hvor tydelig dose-effekt-sammenhengen er: En studie viste at bruk over flere dager gir den samme effekten på INR ved doser på 1,5 g daglig som ved doser på 3 g daglig, mens andre studier har funnet at en høy døgndose av paracetamol gir større økning i INR enn en lav døgndose.
123