Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Benzodiazepinlignende midler - N05CF
Opioider - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder ikke ved sporadisk kombinasjonsbruk. Merk for øvrig informasjon under "Monitorering".

Klinisk konsekvens
Økt risiko for CNS-depressive effekter, spesielt sedasjon og respirasjonsdepresjon.

Interaksjonsmekanisme
Additive CNS-depressive effekter.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Det bør vurderes særskilt om en kombinasjon av z-hypnotika og opioider er rasjonell, ikke minst hos eldre og skrøpelige pasienter og hos pasienter med ikke-maligne smerter. Hvis kombinasjonsbruk er påkrevet, bør pasienten følges spesielt med tanke på CNS-depressive effekter (sedasjon, respirasjonsdepresjon m.v.). Eventuelt kan også dosereduksjon av det ene eller begge preparatene vurderes.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Baxter K (utg.) Stockley's Drug interactions (9 utg.) London: The Pharmaceutical Press, 2010: 106.

Obayashi K, Araki T, Nakamura K et al. Risk of falling and hypnotic drugs: retrospective study of inpatients. Drugs R D. 2013; 13: 159-64