Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
13 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av ciklesonid
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten til ciklesonid (3-4 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol), mulig risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten til ciklesonid (3-4 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol), mulig risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av ciklesonid (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved langtidsbehandling med klaritromycin, ved korttidsbehandling er det ingen fare for interaksjon.Mulig økt konsentrasjon av den aktive metabolitten til ciklesonid i enkelttilfeller, selv om systematiske studier med komibniasjonen inhalasjonssterioder og makrolidantibiotika ikke har vist noen økning i systemisk steroidkonsentrasjon.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved langtidsbehandling med etytromycin, ved korttidsbehandling er det ingen fare for interaksjon.Mulig økt konsentrasjon av den aktive metabolitten til ciklesonid i enkelttilfeller, selv om systematiske studier med komibniasjonen inhalasjonssterioder og makrolidantibiotika ikke har vist noen økning i systemisk steroidkonsentrasjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten til ciklesonid (3-4 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol), mulig risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten til ciklesonid (3-4 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol), mulig risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten til ciklesonid (3-4 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol), mulig risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten til ciklesonid (3-4 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol), mulig risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten til ciklesonid (3-4 ganger), mulig risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten til ciklesonid (3-4 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol), mulig risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten til ciklesonid (3-4 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol), mulig risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon.