Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Imlifidase - L04AA41
Monoklonale antistoffer og antistoff-legemiddelkonjugater - L01F

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Gjelder kun midler som er IgG-baserte, dvs. midler med virkestoffnavn som ender på -mab eller -cept.

Klinisk konsekvens
Nedsatt eller opphevet effekt av det monoklonale antistoffet.

Interaksjonsmekanisme
Imlifidase har som virkningsmekanisme å spalte IgG. Dermed vil legemidler som er basert på IgG (humant eller fra kanin) kunne bli inaktivert ved samtidig bruk av imlifidase.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
Etter administrering av imlifidase bør det gå 12 timer før administrering av immunglobulinet. Det er også mulig at administreing av humant immunglobulin gitt før imlifidase vil kunne redusere effekten av imlifidase.

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Idefirix