Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
10 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Opphevet effekt av Saccharomyces boulardii
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hypokalemi.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksisitet.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksistet. I preparatomtalen for streptozocin er det angitt at midlet ikke skal brukes sammen med andre potensielt nyretoksiske legemidler, men i preparatomtalene for de andre midlene er et angitt at kombinasjonen kan brukes med forsiktighet.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksistet.
Forholdsregler bør tasGjelder trolig bare konvensjonelt og ikke liposomalt formulert amfotericin B.Økt risiko for nefrotoksisitet (gjelder trolig ikke liposomalt amfotericin B). I en studie økte forekomsten av fordoblet serumkreatinin eller mer fra 40 % for ciklosporin alene til 80 % ved kombinasjonen ciklosporin + kovensjonelt formulert amfotericin B. I en studie ble også serumkonsentrasjonen av ciklosporin påvirket (redusert), men dette er svært usikkert og funnet er tilbakevist av andre.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hypokalemi (i en studie fikk 36 % hypokalemi ved behandling med kombinasjonen).
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt og forlenget muskelrelakserende effekt.
Ingen tiltak nødvendig Økt effekt/toksisitet av digitalisglykosider.
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt og forlenget muskelrelakserende effekt.