Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Litium - N05AN
Tiaziddiuretika - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av litium (25-30 % i interaksjonsstudier, dvs. 0,3-0,4 mmol/l, mer i enkelte kasuistikker; gjelder tiazidkomponenten), økt risiko for bivirkninger (blant annet tørste, tremor, kvalme og diarè). For kombinasjonspreparater med ACE-hemmere eller angiotensin II-antagonister, vil det tilkomme en ytterligere økning i litiumkonsentrasjon.

Interaksjonsmekanisme
Tiazider reduserer renal eliminasjon av litium

Dosetilpasning
Dosebehovet av litium vil anslagsvis være 10-50 % lavere i kombinasjon med tiazider (og eventuelt ACE-hemmere). Interaksjonsgrad vil variere mye og serumkonsentrasjonen av litium bør monitoreres.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Crabtree BL, Mack JE, Johnson CD et al. Comparison of the effects of hydrochlorothiazide and furosemide on lithium disposition. Am J Psychiatry 1991; 148, 1060–3.

Jefferson JW, Kalin NH. Serum lithium levels and long-term diuretic use. JAMA 1979; 241: 1134–6.

Dorevitch A, Baruch E. Lithium toxicity induced by combined amiloride HCl-hydrochlorothiazide administration. Am J Psychiatry 1986; 143: 257–8.

Kerry RJ, et al. Diuretics are dangerous with lithium. BMJ 1980;281:371

Atherton JC, et al. Lithium clearance in man: effects of dietary salt intake, acute changes in extracellular fluid volume, amiloride and frusemide. Clin Sci 1987;73:645-51Atherton JC, et al. Lithium clearance in healthy humans: effects of sodium intake and diuretics. Kidney Int Suppl 1990;28:S36-8

Mehta BR, et al. Lithium toxicity induced by triamterene-hydrochlorothiazide. Postgrad Med J 1980;56:783-4

Constandis DD, et al. Severe lithium-induced diabetes insipidus in a surgical patient treated with hydrochlorothiazide. Am J Surg 1981;141:741-3