Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
66 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for nyresvikt, hyperkalemi, hypotensjon, synkope og slag.
Bør unngås Økt risiko for fotosensitivitet.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av litium (25-30 % i interaksjonsstudier, dvs. 0,3-0,4 mmol/l, mer i enkelte kasuistikker; gjelder tiazidkomponenten), økt risiko for bivirkninger (blant annet tørste, tremor, kvalme og diarè). For kombinasjonspreparater med ACE-hemmere eller angiotensin II-antagonister, vil det tilkomme en ytterligere økning i litiumkonsentrasjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av litium, økt risiko for bivirkninger (blant annet tørste, tremor, kvalme og diarè)
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi.
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre pasienter.Økt risiko for hyponatremi.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av amlodipin (ca. to ganger i interaksjonsstudie).
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av tiazider (60-70 % ved samtidig inntak).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av amlodipin (ukjent omfang).
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre/skrøpelige pasienter og ellers hos pasienter med allerede nedsatt eller med risiko for nedsatt nyrefuksjon.Nedsatt antihypertensiv effekt, økt risiko for nyresvikt og forverret hjertesvikt.
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre/skrøpelige pasienter og ellers hos pasienter med allerede nedsatt eller med risiko for nedsatt nyrefuksjon.Mulig økt risiko for laktacidose, særlig ved på forhånd potensielt redusert nyrefunksjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av tiazider (30-60 % ved samtidig inntak).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av amlodipin.
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre pasienter.Mulig økt risiko for hyponatremi.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi, hypotensjon og nedsatt nyrefuskjon, særlig hos pasienter med diabetesnefropati. Hos de fleste pasienter bør kombinasjonen unngås, men noen utvalgte pasienter med hjertesvikt kan likevel ha nytte av å kombinere midlene.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi
1234