Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
47 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Mulig økt risiko for alvorlige arytmier. Kombinasjonen er kontraindisert i preparomtalen for escitalopram. I tillegg er kombinasjonen lite rasjonell sett i et farmodynamisk perspektiv.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av det trisykliske antidepressive midlet (20-50 %), likevel risiko for alvorlig toksisitet, inkludert serotonergt syndrom.
Bør unngås Økte antikolinerge effekter, inklusive risiko for nedsatt kognitiv effekt hos eldre.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Anafranil.
Bør unngås Risiko for alvorlig CNS-toksisitet.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngås Mulig økt risiko for alvorlige arytmier. Kombinasjonen er kontraindisert i preparomtalen for citalopram. I tillegg er kombinasjonen lite rasjonell sett i et farmodynamisk perspektiv.
Bør unngås Risiko for alvorlig toksisitet, inkludert serotonergt syndrom
Bør unngåsI forbindelse med allergiutredning gjelder interaksjonen bare ved bruk av hudprikktester (for eksempel Soluprick) og ikke ved bruk av epikutantester (for eksempel TRUE-test).Nedsatt eller opphevet effekt av histamin.
Bør unngås Eventuell risiko for blodtrykksstigning. Eventuelt også nedsatt effekt på reduksjonen av øyetrykket.
Bør unngåsKan kombineres hvis det er påkrevet og pasienten overvåkes.Økt risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngås Manglende antihypertensiv effekt av klonidin, i visse tilfeller risiko for alvorlig hypertensjon. Ukjent interaksjonseffekt ved bruk til migreneprofylakse.
Forholdsregler bør tas Økt serumkonsentrasjon av klomipramin og aktiv metabolitt (gjennomsnittlig 1,7 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (antikolinerge). Kombinert bruk innebærer også en økt risiko for serotonerge bivirkninger gjennom farmakodynamisk interaksjon
Forholdsregler bør tasGjelder bare for preparater med adrenalintilsetning.Mulig økt risiko for hypertensjon og arytmier (skyldes adrenalinkomponenten). Dette er imidlertid bare dokumentert i eldre kasuistikker der adrenalinmengden har vært høyere enn den er i dag. Det er derfor usikkert om det i det hele tatt er noen økt risiko med dagens preparater. Likevel kan man ikke helt utelukke en økt risiko hvis midletaksidentelt blir gitt intravasalt.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tricykliske antidepressiva (50 -60 % for nortriptylin og amitriptylin; motstridende data for klomipramin, men trolig en viss reduksjon her også). Data på doksepin og trimipramin foreligger ikke, men også disse forventes å interage
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av trisykliske antidepressiva (i gjennomsnitt rundt 50 %, men med variasjoner fra substans til substans). Trisykliske antidepressiva kan senke krampeterskelen.
Forholdsregler bør tas Risiko for hypertoni og arytmier (3-8 ganger potensiering av adrenalinaffekten).
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt konsentrasjon av trisykliske antidepressiva (vist for desipramin), Nedsatt krampeterskel pga. tricykliske antidepressivas farmakodynamiske egenskaper.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hypotensjon, takykardi og sedasjon (vist hos personer som har brukt marijuana).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponaremi
123