Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
9 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av levotyroksin (70 % i interaksjonsstudie), risiko for terapisvikt (hypotyreose). Samtidig peroralt inntak bør derfor unngås. Det finnes ikke tilsvarende studier på liotyronin, men det kan ikke utelukkes at man kan få redusert absorpsjon også for dette legemidlet.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ciprofloksacin (50-90 % i interaksjonsstudier). Samtidig peroralt inntak bør derfor unngås.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av kinidin.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av ofloksacin (50-60 % i interaksjonsstudier)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av warfarin.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved inntak av perorale tetrasykliner, ikke ved intravenøs administrasjon.Nedsatt absorpsjon av tetrasykliner.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av digitalisglykosider (vist for digoksin)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av levofloksacin (90-100 %)
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av fenytoin (inntil 20 % i interaksjonsstudier)