Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Sukralfat - A02BX02
Thyreoideapreparater - H03A

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av levotyroksin (70 % i interaksjonsstudie), risiko for terapisvikt (hypotyreose). Samtidig peroralt inntak bør derfor unngås. Det finnes ikke tilsvarende studier på liotyronin, men det kan ikke utelukkes at man kan få redusert absorpsjon også for dette legemidlet.

Interaksjonsmekanisme
Sukralfat hemmer absorpsjon av levotyroksin fra tarmen. Det er rimelig å anta at det samme kan skje for liotyronin, selv om dette ikke er dokumentert og omfanget er usikkert.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
Teoretisk sett skulle det være mulig å ta midlene til ulike tider for å unngå interaksjonen, men med tanke på hvor kraftig interaksjonen er, er det usikkert hvor lang tid som er nødvendig. Hvis kombinasjonen ikke kan unngås bør det trolig gå i alle fall 4 timer. For liotyronin anbefaler produsenten av det bør gå minst 2 timer mellom inntak av midlene, men dette kan synes noe kort siden det ikke kan utelukkes at effekten vil være tilsvarende kraftig på liotyronin som på levotyroksin.

Monitorering
Tyroksindosen/liotyronindosen monitoreres på grunnlag av klinisk effekt og serumkonsentrasjonen av TSH og fritt tyroksin (FT4) / fritt triiodtyronin (FT3).

Legemiddelalternativer
Ingen åpenbare.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Sherman SI, et al. Sucralfate causes malabsorption of L-thyroxine. Am J Med. 1994 Jun;96(6):531-5.

SPC Liotyronin