Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
31 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt sedasjon/CNS-depresjon. Kombinasjonen er urasjonell sett i et farmakodynamisk perspektiv.
Bør unngås Økt konsentrasjon av diazepam (inntil 3-4 ganger). Den studien som har undersøkt dette, har imidlertid ikke målt konsentrasjonen av den aktive metabolitten desmetyldiazepam, og det er sannsynlig at konsentrasjonen av denne vil være en del lavere enn vanlig. Dermed vil trolig påvirkningen av grapefruktjuice på totaleffekten av diazepam være betydelig mindre enn det man får inntrykk av ved å se på diazepamkonsentrasjonen isolert.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hypotensjon, respirasjonsdepresjon og nedsatt bevissthet
Forholdsregler bør tasGjelder ikke ved sporadisk kombinasjonsbruk. Merk for øvrig informasjon under "Monitorering".Økt risiko for CNS-depressive effekter, spesielt sedasjon og respirasjonsdepresjon.
Forholdsregler bør tasGjelder ved dosering av flukonazol oftere enn en gang i uken, og ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av diazepam (gjennomsnittlig 2,5 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fenytoin (inntil 80-90 %), nedsatt konsentrajon av diazepam (basert på data med andre enzyminduktorer).
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av diazepam (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av diazepam (60-70 % i interaksjonsstudier)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av diazepam (gjennomsnittlig 2 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon. Mulig risiko for paradoksale effekter. Økt toleranse for benzodiazepiner i etanolfrie perioder hos alkoholikere, misbruksproblematikk. Større mengder etanol reduserer krampeterskelen.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for CNS-depressive effekter, spesielt sedasjon og respirasjonsdepresjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for CNS-depressive effekter, spesielt sedasjon og respirasjonsdepresjon.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av diazepam (gjennomsnittlig 3 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger
Ingen tiltak nødvendig Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av diazepam (i størrelsesorden 50-80 %).
12