Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
17 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av aripiprazol. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4 må man regne med at konsentrasjonen av aripiprazol kan synke med 60-80 %.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av aripiprazol og aktiv metabolitt (60-70% i interaksjonsstudier), økt risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av aripiprazol og aktiv metabolitt (anslagsvis 60-70%), økt risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av aripiprazol og aktiv metabolitt (anslagsvis 60-70%), økt risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av aripiprazol og aktiv metabolitt (anslagsvis 60-80%), økt risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av aripiprazol og aktiv metabolitt (60-70% i interaksjonsstudier med enzyminduktoren karbamazepin), risiko for mangelfull effekt
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripirazol (ca. 50 % i interaksjonsstudie).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol (kanskje inntil 40-50 % basert på data med kraftige CYP2D6-hemmere)
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol (kanskje inntil 40-50 % basert på data med kraftige CYP2D6-hemmere)
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol (50 % for summen av aripiprazol og aktiv metabolitt)
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol (kanskje inntil 40-50 % basert på data med kraftige CYP2D6-hemmere)
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol (kanskje inntil 40-50 % basert på data med kraftige CYP2D6-hemmere)
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol (kanskje inntil 40-50 % basert på data med kraftige CYP2D6-hemmere)
Ingen tiltak nødvendig Økt risiko for sedasjon/CNS-depresjon, fremfor alt i kombinasjon med sederende antipsykotika. Økt risiko for hypotensjon og ekstrapyramidale bivirkninger, fremfor alt ved kombinasjon med de antipsykotika der disse bivirkningene er vanligst. Mulig økt risiko for toksisitet av antipsykotika.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av aripiprazol (kanskje inntil 40-50 % basert på data med kraftige CYP2D6-hemmere)