Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
167 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt serumkonsentrasjon av atazanivir (gjennomsnittlig 50-60% i interakasjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av atazanavir, økt risiko for terapisvikt (gjelder også i kombinasjon med CYP3A4-hemmeren ritonavir)
Bør unngås Økt konsentrasjon av buspiron (usikkert omfang, men trolig betydelig).
Bør unngås Nedsatt serumkonsentrasjon av atazanivir (gjennomsnittlig 50-60% i interakasjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av atazanavir (ukjent omfang, man kan være betydelig), økt risiko for terapisvikt (gjelder også i kombinasjon med CYP3A4-hemmeren ritonavir).
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av atazanavir (70-80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin). Produsenten av atazanavir fraråder samtidig bruk.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atazanavir. Dessuten økt risiko for forhøyede leverenzymvivåer, spesielt ALAT.
Bør unngås Økt konsentrasjon av pazapanib (usikkert omfang, men trolig betydelig).
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol (usikkert omfang, men trolig betydelig).
Bør unngås Økt konsentrasjon av dasatinib (4-5 ganger ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av brigatinib (inntil en fordobling basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av dronadaron (usikkert omfang, men trolig betydeligg).
Bør unngås Økt konsentrasjon av bosutinib (usikkert omfang, men trolig betydelig).
Bør unngås Økt konsentrasjon av simepremir (usikkert omfang, men trolig betydelig).
Bør unngås Økt konsentrasjon av ibrutinib (usikkert omfang, men trolig betydelig).
Bør unngås Økt konsentrasjon av rimegepant (ca. 4 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av enfortumabvedotin-metabolitten MMAE (usikkert omfang).
Bør unngås Økt konsentrasjon av finerenon (usikkert omfang, men trolig en mangedobling av konsentrasjonen).
Bør unngås Økt konsentrasjon av neratinib (4-5 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
123456789