Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
15 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av atomoksetin, økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av atomoksetin (i gjennomsnitt 6-7 ganger), økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atomoksetin, økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Mulig økt risiko for toksiske sentralnervøse toksiske effekter, inklusive alvorlig blodtrykksstigning/hypertensiv krise.
Bør unngås Mulig økt risiko for toksiske sentralnervøse toksiske effekter, inklusive alvorlig blodtrykksstigning/hypertensiv krise.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atomoksetin (i gjennomsnitt 6-7 ganger i interaksjonsstudie med den kraftige CYP2D6-hemmeren paroksetin), økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atomoksetin (i gjennomsnitt 6-7 ganger), økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atomoksetin, økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av atomoksetin, økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tasGjelder esketamin brukt som nesespray (preparatet Spravato).Økt risiko for kraftig blodtryksstigning.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av atomoksetin (usikkert omfang, men i en studie med høyere mirabegrondoser enn det som anbefales i dag, var økningen i konsentrasjonen av CYP2D6-substratet metoprolol 3-4 ganger). Ved mirabegrondoser på 50 mg/d vil trolig økningen i atomoksetinkonsentrasjonen være mindre enn dette.
Forholdsregler bør tasGjelder ved levomepromazindoser på 100 mg/døgn eller mer.Økt konsentrasjon av atomoksetin, økt risiko for bivirkninger; gjelder primært ved høye doser levomepromazin, dvs. 50-100 mg/d eller mer.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av atomoksetin, økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av atomoksetin
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt sedasjon av benzodiazepiner