Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
63 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av atorvastatin (gjennomsnittlig 80% i interaksjonsstudier), økt risiko for terapisvikt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atorvastatin (8-10 ganger).
Bør unngåsGjelder ikke nødvendigvis alle statiner (se under).Økt konsentrasjon av statinet. I en studie ble økningen i konsentrasjonen av rosuvastatin 5-doblet. Basert på statinens avhengighet av OATP1B1 for å bli inaktivert, vil man anta at økningen i konsentrasjonen av simvastatin og lovastatin vil være enda større, mens økningen for atorvastatin kan være noe større, økningen for pravastatin vil kunne være i samme område som for rosuvastatin, mens økningen av fluvastatin vil være minst.
Bør unngåsKombinasjonen med statinet bør unngås når pasienten også behandles med ciklosporin.Økt konsentrasjon av atorvastatin (3-4 ganger når letemovir er gitt uten ciklosporin, når også ciklosporin brukes vil men forvente en enda større økning i atorvastatinkonsentrasjonen).
Bør unngås Økt konsentrasjon av atorvastatin og (gjennomsnittlig 4 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av atorvastatin (trolig i størrelsesorden 80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin), økning av totalkolesterol og LDL-kolesterol på i størrelsesorden 30 %.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atorvastatin (7-9 ganger)
Bør unngås Økt konsentrasjon av atorvastatin (gjennomsnittlig 6 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse).
Bør unngås Økt konsentrasjon av atorvastatin (8-10 ganger), økt risiko for rabdomyolyse.
Bør unngås Betydelig økt konsentrasjon av atorvastatin med kraftig økt risiko for muskelbivirkninger.
Bør unngås Betydelig økt risiko for rabdomyolyse. Flere tilfeller (inkludert noen dødsfall) er rapportert hos pasienter som har brukt denne kombinasjonen.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atorvastatin. Kombinasjonen anbefales ikke i preparatomtalen for Striblid.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atorvastatin (inntil 2-3 ganger avhengig av mengden juice), økt risiko for rabdomyolyse.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av atorvastatin, økt risiko for terapisvikt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atorvastatin (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av atorvastatin (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av statiner (2-3 ganger økning av plasmakonsentrasjonen er vist for rosuvastatin; variende grad av økning kan forventes for andre statiner). Effekten på rosuvastain er vist for den aktive leflunomidmetabolitten teriflunomid.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av lomitapid (2 ganger) ved samtidig inntak - ingen påvirkning hvis midlene tas med 12 timers mellomrom.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av statiner (2-3 ganger økning av plasmakonsentrasjonen er vist for rosuvastatin; variende grad av økning kan forventes for andre statiner).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av atorvastatin
1234