Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Letermovir - J05AX18
Atorvastatin - C10AA05

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Kombinasjonen med statinet bør unngås når pasienten også behandles med ciklosporin.

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av atorvastatin (3-4 ganger når letemovir er gitt uten ciklosporin, når også ciklosporin brukes vil men forvente en enda større økning i atorvastatinkonsentrasjonen).

Interaksjonsmekanisme
Letermovir hemmer metabolismen av statiner via CYP3A4 og transport av statiner via transportpupmer som OATP1B1/3.

Dosetilpasning
Ifølge preparatomtalen for letermovir er kombinasjonen med atorvastatin kontraindisert når pasienten også bruker ciklosporin. Hvis ikke ciklosporin brukes, bør atorvastatindosen ikke overskride 20 mg/d og pasienten bør følges opp nøye med tanke på bivirkninger (spesielt muskelbivikninger) av atorvastatin.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Interaksjonsgraden er trolig minst for fluvastatin. Spesielt hvis pasienten ikke bruker ciklosporin, kan også pravastatin være et alternativ. Imidlertid kan interaksjoner også forekomme på disse midlene.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
SPC Prevymis