Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Statiner - Se substanser
Fusidinsyre - J01XC01

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Betydelig økt risiko for rabdomyolyse. Flere tilfeller (inkludert noen dødsfall) er rapportert hos pasienter som har brukt denne kombinasjonen.

Interaksjonsmekanisme
Samtidig bruk av statiner og fusidinsyre øker risiko for rabdomyolyse, antagelig via både farmakokinetiske og farmakodynamiske mekanismer

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad. Hvis behandling med fusidinsyre er nødvendig, bør behandling med statiner avbrytes under hele behandlingstiden.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
Cowan R, J et al. A timely reminder about the concomitant use of fusidic acid with statins. Clin Infect Dis 2013;57(2):329-30.

Kearney S, et al. Rhabdomyolysis after co-prescription of statin and fusidic acid. BMJ 2012;345:e6562.

Teckchandani S, et al. Rhabdomyolysis following co-prescription of fusidic acid and atorvastatin. J R Coll Physicians Edinb 2010;40(1):33-6.

Magee CN, et al. Rhabdomyolysis as a consequence of the interaction of fusidic acid and atorvastatin. Am J Kidney Dis 2010;56:e11-5.

Collidge TA, et al. Severe statin-induced rhabdomyolysis mimicking Guillain-Barré syndrome in four patients with diabetes mellitus treated with fusidic acid. Diabet Med 2010;27:696-700.

O'Mahony C, et al. Rhabdomyolysis with atorvastatin and fusidic acid. Postgrad Med J 2008;84(992):325-7.

Burtenshaw AJ, et al. Presumed interaction of fusidic acid with simvastatin. Anaesthesia 2008;63(6):656-8.