Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Ritonavir - Se substanser
Atorvastatin - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av atorvastatin og (gjennomsnittlig 4 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse).

Interaksjonsmekanisme
Ritonavir hemmer metabolismen av atorvastatin via CYP3A4. I tilegg kan opptak i levercellene reduseres via en hemming av transportproteinet OATP1B1.

Dosetilpasning
Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Viekirax. Hvis man likevel velger å kombinere, vil dosebehovet av atorvastatin anslagsvis være 50-80 % lavere i kombinasjon med ritonavir. Interaksjonsgrad vil variere mye og hvis man velger å kombinere med dosereduksjon, bør serumnivået av kolesterol og kreatin kinase (CK) monitoreres. I mange tilfeller vil det være langt enklere å velge et statin som interagerer i mindre grad. Ved behandling med Paxlovid, må atorvastatin seponeres under pågående kur og i 5 dager etterpå.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Pravastatin, rosuvastatin og fluvastatin metaboliseres ikke av CYP3A4 i relevant grad. Vær likevel oppmerksom på at det kan forekomme interaksjoner, ikke minst med rosuvastatin, via OATP1B1. Ved kortidsbehandling med preparat som inneholder ritonavir mot covid-19 vil trolig det enkleste være å seponere atorvastatin midlertidig.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Fichtenbaum CJ, et al. Pharmacokinetic interactions between protease inhibitors and statins in HIV seronegative volunteers: ACTG Study A5047. Aids 2002;16:569-77

Mah Ming JB, et al. Drug-induced rhabdomyolysis after concomitant use of clarithromycin, atorvastatin, and lopinavir/ritonavir in a patient with HIV. AIDS Patient Care STDS 2003;17:207-10

Pham PA, et al. Differential effects of tipranavir plus ritonavir on atorvastatin or rosuvastatin pharmacokinetics in healthy volunteers. Antimicrob Agents Chemother 2009;53:4385-92